do oblasti osobního, týmového a organizačního rozvoje

v prostoru pro svobodný růst,

přinášíme

CO DĚLÁME > portfolio našich služeb

  získat  

  využít  

  rozvíjet  

sebepoznání

givingstuesday
 

28. 11. byl světový den dárcovství a my jsme darovali na rozvoj EMPOWERMENTU v ČR hodnotu své práce za min. 235.000 Kč

zaDARmo
zaDARmo

Poslední 1 volné místo

děkujeme, že živost smysluplných projektů také podporují

 Získáte prostor pro hluboké sebepoznání a vlastní realizaciVáš osobní růst bude mít pozitivní odraz v reálném světě. 

 

Díky učení se  z praxe, usadíte a zvnitřníte svoje znalosti, dovednosti a postoje.

 

Uplatníte vlastní přístup, hodnoty, vášně a talenty. Budete prakticky realizovat týmové i své individuální záměry a cíle.

 

Vyzkoušíte si spolupráci na projektu, díky kterému způsobíte pozitivní společenskou změnu.